ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ นิสสัน 1 คัน กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. พร้อมกันที่ บริเวณลานจิดรถยนต์ อาคารศาลเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2552
 • หมดเขต    09/11/2552
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294