ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงสร้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอนสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาโครงสร้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอนสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2552
 • หมดเขต    01/10/2552
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294