ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด ดังนี้ หจก. เกียร์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน, หจก.ทรัพย์สำราญ ธุรกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วน , หจก.ผาปูน วิศวกรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน,หจก.ลำปางจิรชัย คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วน , หจก.พิมลพร คอนสตรัคชั่น , หจก.สุดาภรณ์ คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วน , หจก.ล้านนาเม็งราย ผลงานผิดประเภท , ร้านบี เอ็น คอนสตรัคชั่น ผลงานผิดประเภท , นายตาล ขาวผ่อง ผลงานผิดประเภท , หสม.อรรสม คอนสตรัคชั่น ผลงานผิดประเภท . จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   795
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294