ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มช.
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มช. ขนาด 9 ชั้น แล้วเสร็จ 600 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/09/2552
 • หมดเขต    29/09/2552
 • อ่าน   549
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294