ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.สันป่าเปา
 •     อบต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.สันป่าเปา พร้อมจัดถุงขยะดำขนาด 28*36 นิ้ว พิมพ์ข้อความข้างถุงพร้อมสัญลักษณ์ของ อปท. จำนวน 2,400 กก. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.สันป่าเปา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/10/2552
 • หมดเขต    15/10/2552
 • อ่าน   586
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294