ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ Quetiapine 25 mg. tablet จำนวน 11,880 กล่อง , Quetiapine 100 mg. tablet จำนวน 8,490 กล่อง , Quetiapine 200 mg. tablet จำนวน 6,110 กล่อง , Quetiapine Extended-release 300 mg. tablet จำนวน 730 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา รพ. สวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2552
 • หมดเขต    22/10/2552
 • อ่าน   625
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294