ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ
  •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ Quetiapine 25 mg. tablet จำนวน 11,880 กล่อง , Quetiapine 100 mg. tablet จำนวน 8,490 กล่อง , Quetiapine 200 mg. tablet จำนวน 6,110 กล่อง , Quetiapine Extended-release 300 mg. tablet จำนวน 730 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา รพ. สวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
  • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   05/10/2552
  • หมดเขต    22/10/2552
  • อ่าน   616
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294