ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง จำนวน 24,230 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท , นมชนิดกล่อง จำนวน 6,180 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/10/2552
 • หมดเขต    20/10/2552
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294