ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ และสอบราคานม
 •     อบต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ พร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ จำนวน ไม่เกิน 280 วัน จำนวนเด็ก 50 คน ราคากลาง 13-บาท /คน/วัน และสอบราคานม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่คือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 0-5338-6128 ในวันเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    อบต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/10/2552
 • หมดเขต    20/10/2552
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294