ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบลสารภี
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบลสารภี และนำขยะไปกำจัด ปี 2553 จำนวน 11 เดกือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2552
 • หมดเขต    15/10/2552
 • อ่าน   566
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294