ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลัง
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลัง คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2552
 • หมดเขต    09/10/2552
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294