ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอบราคาซื้ออารหารเสริม (นม)
 •     อบต.โป่งแยง ม. 2 อ.แมริม เชียงใหม่ แก้ไขสอบราคาซื้ออารหารเสริม (นม) ดังนี้ ตามที่ประกาศไ วันที่ 5 ตุลาคม 2552 นมพาสเจอร์ไรส์ ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง จำนวน 105,210 ถุง ราคากลาง 6.26 บาท นั้น ขอเปลี่ยนเป็น จำนวน 105,840 ถุง และเอกสารสอบราคายังคงบังคับใช้ตามข้อความเดิม
 • หน่วยงาน    อบต.โป่งแยง ม. 2 อ.แมริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294