ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 6 ศูนย์
 •     อบต.โป่งแยง ม. 2 อ.แมริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 6 ศูนย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา อบต.โป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.โป่งแยง ม. 2 อ.แมริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2552
 • หมดเขต    20/10/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294