ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.ป่าเมื่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง จำนวน 34,968 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่ www.pamiangsao.com
 • หน่วยงาน    อบต.ป่าเมื่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2552
 • หมดเขต    16/10/2552
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294