ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างกำแพงวัดแช่ช้าง
 •     วัดแช่ช้าง(ป่าไผ่) ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างกำแพงวัดแช่ช้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าอาวาสวัดแช่ช้าง หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6,7,8 ตั้งแต่บบัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    วัดแช่ช้าง(ป่าไผ่) ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2552
 • หมดเขต    25/10/2552
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294