ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2552
 • หมดเขต    16/10/2552
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294