ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 4-5 จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 4-5 จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาไรด้ที่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2552
 • หมดเขต    20/10/2552
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294