ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 •     อบต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน อัตราคนละ 13. บาท ระยะเวงาดำเนินการ 224 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.แม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2552
 • หมดเขต    26/10/2552
 • อ่าน   515
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294