ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ห้องรับรอง VIP
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ห้องรับรอง VIP ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุฯ ชั้น 2 อาคารพัสดุ รพ.ประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2552
 • หมดเขต    16/10/2552
 • อ่าน   626
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294