ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.แม่แต อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนปประถมศึกษาในตำบลแม่แตง คือ โรงเรียนวัดแม่กะ จำนวน 133 คน และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จำนวน 105 คน รวมจำนวน 238 คน จำนวน 24,752 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แต อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2552
 • หมดเขต    26/10/2552
 • อ่าน   596
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294