ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กจำนวน 270 คน ดังนี้ นมจืดชนิดถุง จำนวน 27,710 ถุง , นมชนิดกล่อง จำนวน 8,910 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่หอพระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    27/10/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294