ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายข้อตะโพกเทียมมีเบ้าชนิดพิเศษไบโพลาร์ จำนวน 20 ชุด ของรพ.ลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายข้อตะโพกเทียมมีเบ้าชนิดพิเศษไบโพสอบราคาจะซื้อจะขายข้อตะโพกเทียมมีเบ้าชนิดพิเศษไบโพลาร์ จำนวน 20 ชุด ของรพ.ลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    22/10/2552
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294