ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุงานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    29/10/2552
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294