ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.มุขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 10,500 ถึง , ชนิดกล่อง จำนวน 7,500 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.มะขุนหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.มุขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294