ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุงและกล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันติสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-367297 ในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294