ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมรสจืด ชนิดถุง จำนวน 27,285 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท , นมชนิดกล่อง จไนวน 25,215 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเชิงดอย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    27/10/2552
 • อ่าน   550
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294