ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ศดล. บ้านใหม่หนองหอย จำนวน 50 คนๆละ 13 บาท จำนวน 280 วัน , ศดล. บ้านสบอาว จำนวน12 คนๆ 13 บาท จำนวน 280 วัน อาหารที่จัดให้ต้องครบ5 หมู่ และมีผลไม้ตามฤดูกาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันติสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294