ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 80-100 คน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลเมืองนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    26/10/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294