ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาการซื้อหินย่อย เบอร์1 -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 รวม 6 กลุ่ม
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน ประกวดราคาการซื้อหินย่อย เบอร์1 -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 รวม 6 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    16/10/2552
 • อ่าน   545
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294