ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำแรงดันสูง- จ้างเหมาจัดหาร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำแรงดันสูง- จ้างเหมาจัดหาร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ รวม 8 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    16/10/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294