ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนภายในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนภายในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชถัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    22/10/2552
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294