ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.แมสาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลิลิตร จำนวน 132,252 ถุง , นม ยู เอช ที จำนวน 54,384 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แมสาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    29/10/2552
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294