ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พดล. และเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล - ป. 4 นมจืดพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 26,868 ถุง นมกล่อง จำนวน 6,941 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   593
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294