ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 26,136 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท /หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุส่วนการคลัง อบต.บ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-033618-19 ต่อ 12 ในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   602
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294