ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 297 เครื่อง
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ถาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 297 เครื่อง ผู้สนใจขอดูสภาพได้ที่ ณ การไฟฟ้าฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ถาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    02/11/2552
 • อ่าน   580
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294