ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ชุมชนฟ้าใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ชุมชนฟ้าใหม่ และจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ ลากูน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    27/10/2552
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294