ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ต.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ต.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    30/10/2552
 • อ่าน   556
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294