ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ของบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
 •     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่ ) ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ของบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ ดังนี้ อาหารสด จำนวนประมาณ 2,000 กก. , ของแห้งและของเค็ม จำนวน 1,500 กก. , ผลไม้และของหวาน จำนวนประมาณ 500 กก. ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่ ) ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294