ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ
 •     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ คถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน , รถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    27/10/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294