ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและรอบอาคารหอพัก 40 ปี
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและรอบอาคารหอพัก 40 ปี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    28/10/2552
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294