ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท วงเงินจะซื้อ 575,920บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    26/10/2552
 • อ่าน   514
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294