ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาลตำบลสารภี
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาลตำบลสารภี จำนวน 18 รายการ ทุกรายการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ผู้สนใจสามารถไปดูสภาพได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    26/10/2552
 • อ่าน   621
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294