ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.ออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    30/10/2552
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294