ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 63 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 63 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2552
 • หมดเขต    01/12/2552
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294