ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดของกลางประเภท แกนพันลวดพลาสติก จำนวน 2,850 ชั้น
 •     ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขายทอดตลาดของกลางประเภท แกนพันลวดพลาสติก จำนวน 2,850 ชั้น โดยการประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 053-277699 จะทำการขายทอดตลาดวนที่ 18 พ.ย.52 เวลา 10.30 น.
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2552
 • หมดเขต    17/11/2552
 • อ่าน   583
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294