ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดครื่องกัดอัตโนมัติ แบบซีเอ็นซี 3 แกน จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 053-944181
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294