ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง (CPM) 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/11/2552
 • หมดเขต    23/11/2552
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294