ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 106 รายการ
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 106 รายการ เช่น เก้าอี้ , เครื่องสำรองไฟฟ้า , เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ สนใจขอดูสภาพได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ต้องลงทะเบยนซื้อ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2552
 • หมดเขต    18/11/2552
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294