ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟู
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟู ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซ์อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   10/11/2552
 • หมดเขต    17/11/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294