ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารหอพักนักศึกษา (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง)
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดอาคารหอพักนักศึกษา (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง) จำนวน 2 หลัง , คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 หลัง และคณะเทคนิคการแพทย์ 4 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5394-4418
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2552
 • หมดเขต    16/11/2552
 • อ่าน   665
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294