ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 1 โครงการ , สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ถนนด้วยคอนกรรีตเสริมเหล็ก 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.สันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2552
 • หมดเขต    23/11/2552
 • อ่าน   583
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294